Amersfoort World Jazz Festival

Steun Ons

Stichting Amersfoort Jazz werkt jaarrond vastberaden en met veel liefde door om een waanzinnig festival neer te zetten, elke zomer weer. Draag jij Amersfoort World Jazz Festival een warm hart toe en wil je ons steunen? Dat kan! Met jouw donatie financieren we onze activiteiten en de betrokkenen achter de schermen. Neem voor meer informatie over sponsoring en donatie via juliette@amersfoortjazz.nl 

Je kunt er ook voor kiezen zelf een bedrag over te maken:

NL87 RABO 0169 9177 54

T.n.v. Stichting Amersfoort Jazz

o.v.v. Donatie aan Amersfoort Jazz Festival 

Als je een donatie doet aan een specifiek programmaonderdeel of activiteit, vermeld dit dan zeker. Wanneer je je naam en e-mail noteert sturen we je ook graag een dankbrief voor de donatie.

Stichting Amersfoort Jazz is een culturele ANBI en daardoor vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht. Ook voor de donateur heeft dit voordelen. Zo is elke donatie vanaf €250,- voor een deel fiscaal aftrekbaar, en een periodieke gift zelfs volledig aftrekbaar, mits vastgelegd in een overeenkomst.