Amersfoort World Jazz Festival

Bij Stichting Amersfoort Jazz nemen we uw privacy serieus en doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

  1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking Stichting Amersfoort Jazz, gevestigd te Hamersveldseweg 84a 3833GT Leusden,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 41189086 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring:
  2. Welke gegevens verzamelen we? We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van de interactie die u met ons heeft:a. Naam en contactgegevens: Hieronder vallen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. b. Betaalgegevens: Indien u bijvoorbeeld tickets koopt voor evenementen, kunnen we uw betaalgegevens verwerken. c. Informatie die u verstrekt: Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze website, per e-mail, telefonisch of anderszins. d. Interactiegegevens: Dit zijn gegevens die we verzamelen over uw interactie met onze website, zoals bezochte pagina’s, IP-adres, gebruikte browser en apparaat.
  3. Waarom verzamelen we uw gegevens? We verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:a. Uitvoering van overeenkomst: We gebruiken uw gegevens om u de diensten te kunnen leveren waarvoor u zich heeft ingeschreven, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van tickets voor evenementen. b. Communicatie: We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, zoals het versturen van nieuwsbrieven, updates en belangrijke informatie over evenementen. c. Analyse en verbetering: We kunnen uw gegevens gebruiken om onze website en diensten te analyseren en te verbeteren. d. Wettelijke verplichtingen: In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden.
  4. Hoe beschermen we uw gegevens? We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.
  5. Delen van gegevens met derden We delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden.
  6. Bewaartermijn We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De exacte bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en de wettelijke vereisten.
  7. Uw rechten U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@amersfoortjazz.nl.
  8. Wijzigingen in deze privacyverklaring We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving of om onze privacypraktijken aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website.
  9. Op deze verklaring is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent de voorwaarden worden behandeld en beoordeeld door de rechtbank.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of wilt u uw rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@amersfoortjazz.nl

 

 

Laatst bijgewerkt op 23-08-2023