Amersfoort World Jazz Festival

Organisatie

Stichting Amersfoort Jazz werkt jaarrond met een klein maar vastberaden team toe naar het festival onder de bezielde leiding van festivaldirecteur Alexander Beets, een betrokken bestuur en een ondersteunend Raad van Advies. Tijdens het festival werken we met hechte groep van ruim 60 vrijwilligers, EHBO’ers, beveiligers, geluidstechnici, catering, chauffeurs, masseurs en meer. Stichting Amersfoort Jazz beoogt een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers zich gewaardeerd voelen en eerlijk worden beloond voor hun bijdragen aan het succes van de stichting. Meer over ons beloningsbeleid lees je hier.

In 2022 werd het Young Millenial (YoMi) in het leven geroepen, een adviesorgaan bestaande uit musici en jonge starters met relevante specialismen die zich wijden aan het verstrekken van waardevolle aanbevelingen aan de organisatie, om ervoor te zorgen dat het festival aantrekkelijk en relevant blijft voor een jong publiek. Het YoMi speelt een cruciale rol in het bevorderen van de waardering voor jazz onder jongeren en het verbinden van jongeren met het culturele klimaat in de stad. 

Davor-Stehlik-1011

Governance, Inclusie & Diversiteit en Fair practice

Stichting Amersfoort Jazz onderschrijft de Governance Code, de Code Inclusie & Diversiteit en de Fair Practice Code. De stichting heeft een heldere organisatiestructuur met een vierkoppig bestuur, zakelijke en artistieke directie en een uitvoerend kernteam van zes personen. daaromheen verzamelt zich een team van ruim 60 toegewijde vrijwilligers uit alle gelederen van de samenleving. 

De organisatie staat voor een inclusief en toegankelijk festival in de breedste zin van het woord. World Jazz is in zichzelf al enorm divers, een genre dat zich voortdurend mengt met andere muziekstijlen. Deze culture dynamiek komt terug in ons programma. Het programma biedt een grote diversiteit aan genres, stemmen en initiatieven, waardoor we het aanbod voortdurend verbreden en vernieuwen.  Hiermee realiseren we tegelijkertijd een grotere diversiteit en inclusiviteit bij ons publiek. We hechten grote waarde aan een veilige en gastvrije festival omgeving. Iedereen moet zich welkom voelen, ongeacht achtergrond, leeftijd. opleidingsniveau, seksuele oriëntatie of mogelijke beperking. Bewustzijn van sociale inclusiviteit wordt gedeeld onder al onze medewerkers, vrijwilligers en partners. 

Als Musicians’ Paradise doen we er alles aan om de makers tegemoet te komen. Dit gebeurt al in de fase van het programmeren. We letten goed op datum, locatie en tijd van elk optreden. Tijdens het festival faciliteren we een professionele backline met vleugel en drumstel, maar ook een stagemanager, professionele technici en goede hospitality. Ook in onze communicatie met de makers zijn we transparant en helder. De organisatie beschouwt het als vanzelfsprekend dat professionele makers een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk, en hanteert dan ook de door Sena vastgestelde gagenorm als minimumbetaling voor professionele musici.

Musicians' Paradise

Met de slagzin Musicians’ Paradise manifesteert het festival zich als dé plek waar musici en de muziek centraal staan. Daarbij hoort alle voorzieningen voor een optimaal optreden, maar ook:  

  • Eerlijke en snelle betaling aan elke individuele muzikant 
  • Een toegankelijke, gastvrije en veilige werkomgeving 
  • Professionele backline, optimaal geluid en deskundige geluidstechnici
  • Goede hospitality, waaronder een gezonde maaltijd, voldoende te drinken en massages 
  • Een productieteam van enthousiaste vrijwilligers en crew 
  • Verkoop van albums en merchandise, zonder dat het festival hier commissie voor opeist. 
  • Toegang tot een internationaal netwerk van partnerfestivals, boekers, journalisten en meer
  • Professionele audio- en beeldmateriaal van eigen optredens ter gebruik voor eigen promotie.
Idema-Serierse-Quartet-1019

Productieteam

Alexander Beets – Directeur
Floor Visser – Producent
Sven Rozier – Communicatie
Juliette Dreyer – Subsidiënten
Jurriaan de Kok – Hospitality
Bas Toscani – Finance controller
Bart de Lange – Website

Bestuur

Marnix van der Moolen – Voorzitter
Jorik van Bijlert – Penningmeester
Izaline Calister – Bestuurslid
Mattijs Twilt – Bestuurslid
Liesbeth Steffens – Bestuurssecretaris

Raad van advies

Edward Dijxhoorn
Ad ’s Gravensande
Alma Netten
Bertien Houwing
Anita Verheggen
Rolf Delfos
Coen Witteveen
Ellister van der Molen

Young Millenial Adviesorgaan

Maud van den Abeelen 
Lucas Santana 
Frerick den Haan
Jorn Bovee 
Yo-Han Kim