Amersfoort World Jazz Festival

Via deze weg willen wij aan jullie het fotografenteam aan jullie voorstellen. Als festival vinden we het belangrijk om de sfeer op beeld vast te leggen. En zijn we trots op ons fotografenteam.  Het team bestaande uit Nico Brons, Peter Putters en Cees Wouda, weet altijd de sfeer goed vast te leggen zonder dat artiesten door hebben dat ze een foto maken. In de loop der jaren hebben ze het festival vast weten te leggen en daarom is er gedurende het festival op verschillende locaties een expositie met de mooiste foto’s van Amersfoort World Jazz Festival.

Expositie World Jazz Amersfoort tot 02-10-2023 te zien in Observant Galerij en binnenplaats. In Theater Café de Lieve Vrouw zijn de foto’s te zien tot 04-09-2023. Mocht u een foto willen aanschaffen dan kunt u zich tot één van de fotografen wenden.

Nico Brons:
Hoe of met welke apparatuur een foto tot stand komt, is niet
interessant. De kunst is de sfeer of emo�e van het moment vast te pinnen in beeld.
Als gepassioneerd freelance fotograaf heb ik me gespecialiseerd in portre�otografie, interieurfotografie, fes�val- en concertregistra�es en documentair werk. Zowel voor bedrijven, als par�culier. In beelden laat ik me leiden door intuï�e en gevoel en weet spanning op te zoeken in het onderwerp dat ik vastleg. Door me te laten raken door de sfeer ben ik alert op dat ene moment. Dát kunnen vastleggen, daar gaat het om. Meer info? h�ps://nicobrons.nl/

Peter Pu�tters:
Luisteren naar muziek is één. Het meebeleven van die muziek is twee. Het vastleggen van de ar�tiesten en muzikanten, de sfeer, wat er gebeurt is drie. Daarvoor leef ik me helemaal in de muziek in. Vaak luister ik van te voren naar wat ik kan verwachten. Waar ik wellicht dat mooie beeld kan voegen. Meestal ga ik er blanco in en dan treft� me vaak het mooiste resultaat. Heerlijk om mee te bewegen op een fes�tival en dat beeld te zoeken waaruit het beste blijkt wat de sfeer van dat moment is. Door het enthousiasme van een band, muzikant, een solo kan ik me helemaal verliezen in de fotografie en vergeet ik soms te stoppen met fotograferen! Resultaat? Te veel foto’s. Laat mij maar los op een fes�val. Tijd vergeet ik en materiaal komt er genoeg!
Meer info? h�ps://denozem.com

Cees Wouda:
Ik blijf con�tinue in beweging als ik een concert fotografeer, ik wil het van alle kanten zien om zowel recht te doen aan de artiesten en organisatie, maar ook om een esthe�tisch mooi plaatje te maken. Bij dat laatste gaat het vaak over het licht, ik hou van close-ups tegen het licht van de spots in, heerlijk. Bij de ar�tiesten zoek ik vooral de emo�tie, of de concentra�tie �tijdens las�tige passages. Sommige ar�tiesten spelen daar op in, dus die krijgen dan een extra plaatje. Per concert kom ik dan met 50 a 60 beelden thuis. Vele daarvan zijn om technische reden niet bruikbaar, dus per concert hou ik er dan gemiddeld �en beelden over. Dit wordt mijn �tiende jaar voor Amersfoort Jazz en is voor mij nog al�ijd het fijnste evenement om te fotograferen en mee te maken. Ik ben niet opgegroeid met jazz, maar ik ga er wel steeds meer van genieten en gelukkig is de Amersfoortse definitie van jazz breed genoeg, dus er is al�tijd wel wat voor mij bij. Vooral bands die er een show van maken, en het publiek enthousiast maken, daar hou ik van.
Meer info? h�p://www.ceeswoudafotografie.nl