HONGAARSE KINDERTREINEN

Op zaterdag 16 mei aanstaande wordt in de historische binnenstad van Amersfoort op bijzondere wijze stilgestaan bij het feit dat 100 jaar geleden 60.000 Hongaarse kinderen per trein naar het buitenland reisden (waarvan ruim 82% naar Nederland en België), om aan te sterken na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In Nederland werden de ondervoede kinderen op instigatie van nationale hulporganisaties ondergebracht bij gastouders.

Het festival Amersfoort Jazz heeft in 2020 een Hongaarse focus, waarbij meer dan 20 artiesten hun kunsten vertonen in Amersfoort, begeleid door een delegatie van Hongaarse festivalpartners en media. In dat kader organiseert Amersfoort Jazz op zaterdagmiddag 16 mei een concert in de Sint Joriskerk met het gelauwerde Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) onder leiding van Rolf Buijs. Speciaal voor dit thematische concert is muziek gecomponeerd en gearrangeerd door de vooraanstaande jazzmusici Izaline Calister en Marius Beets. De muziek lardeert een briefwisseling die een aangrijpende duiding geeft aan het historische fenomeen Hongaarse Kindertreinen. De voordracht is in handen van actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld. Medewerking wordt verleend door Dr. Maarten J. Aalders en Dr. Orsolya Réthelyi, specialisten op het gebied van de kindertreinen.

* Amersfoort Jazz verheugt zich op de aanwezigheid van de Ambassador of Hungary to the Netherlands András Kocsis en de Nederlandse Ambassador to Hungary René van Hell.

Rabobank Amersfoort Jazz | Sint Joriskerk
Zaterdag 16 mei | 12.00 – 13.15

 

DE HONGAARSE KINDERTREINEN
Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog. 
door dr. Maarten J. Aalders e.a. (redactie) |  Uitgeverij Verloren BV 9789087048471

De Eerste Wereldoorlog en daarop volgende revoluties hadden Hongarije uitgeput. Buitenlandse hulp kwam er eerst in de vorm van hulpgoederen verstrekt door het Rode Kruis. Daarna volgde een tweede internationale actie: tussen 1920 en 1930 werden ruim 60.000 kinderen voor enkele maanden naar het buitenland gebracht om bij te komen. De kindertreinen reden vooral naar Nederland en België, enkele naar Zwitserland, Zweden en Groot-Brittannië. Het verblijf in het buitenland had grote invloed op het leven van deze kinderen en hun familie. Sommige kinderen bleven zelfs bij het pleeggezin wonen, anderen hielden contact. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kinderactie op veel kleinere schaal herhaald. Er ontstonden intensieve persoonlijke, culturele, academische en economische contacten tussen Hongarije aan de ene en Nederland en België aan de andere kant. Deze rijk geïllustreerde bundel, waarvan ook een Hongaarse editie verschijnt bij uitgeverij L’Harmattan, beschrijft verschillende aspecten van de kinderactie.