HONGAARSE KINDERTREINEN

Op zaterdag 16 mei aanstaande wordt in de historische binnenstad van Amersfoort op bijzondere wijze stilgestaan bij het feit dat 100 jaar geleden 60.000 Hongaarse kinderen per trein naar het buitenland reisden (waarvan ruim 82% naar Nederland en België).

Hongarije was na de Eerste Wereldoorlog een land in nood: het grondgebied werd gereduceerd; er heerste politieke chaos; er vonden revoluties plaats en er brak oorlog uit met Roemenië. Het volk leefde in armoede en was de wanhoop nabij. Buitenlandse hulp kwam er eerst in de vorm van hulpgoederen verstrekt door het Rode Kruis. Daarna reden de ‘kindertreinen’, vooral naar Nederland en België. De ondervoede kinderen werden ondergebracht bij gastouders om aan te sterken. Het verblijf in het buitenland had grote invloed op het leven van deze kinderen en hun familie. Sommige kinderen bleven zelfs bij het pleeggezin wonen, anderen keerden terug en hielden contact.

Amersfoort Jazz heeft in 2020 een Focus on World Jazz from Hungary. In dat kader speelt op zaterdagmiddag 16 mei het veelgeprezen Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) onder leiding van Rolf Buijs een concert in de Sint Joriskerk met als thema de Hongaarse Kindertreinen. De muziek wordt gecomponeerd, gearrangeerd en uitgevoerd door de vooraanstaande jazzmusici Izaline Calister (zang) en Marius Beets (contrabas). De muziek lardeert een briefwisseling die op aangrijpende wijze duiding geeft aan het historische fenomeen ‘Hongaarse Kindertreinen’. De voordracht is in handen van actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld.

Medewerking wordt verleend door Dr. Maarten J. Aalders en Dr. Orsolya Réthelyi, schrijvers van het boek ‘DE HONGAARSE KINDERTREINEN | Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog’. Amersfoort Jazz verheugt zich bovendien op de aanwezigheid van de Ambassador of Hungary to the Netherlands András Kocsis en de Nederlandse Ambassador to Hungary René van Hell. Het concert is gratis toegankelijk voor het publiek van Amersfoort Jazz.

Rabobank Amersfoort Jazz | Sint Joriskerk
Zaterdag 16 mei | 12.00 – 13.15 uur | gratis