Amersfoort World Jazz Festival

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Amersfoort Jazz heeft als doel eerlijke vergoedingen te bieden aan alle personen die werkzaam zijn bij of voor ons festival. 
 
Directie en medewerkers (kernteam) 
Alle kernteamleden werken op freelance basis voor het festival. Het beloningsbeleid voor het kernteam baseert zich op de loongebouw van de CAO voor Nederlandse Poppodia en -Festivals. De tarieven worden gecorrigeerd naar eerlijke ZZP-tarieven. 
 
Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd, alleen onkosten worden vergoed.
 
Artiesten 
Voor de beloning van artiesten passen wij altijd de Fair Practice Code toe. Met de artiesten, gezelschappen en makers spreekt de organisatie honoraria af conform de Sena gagenorm. (in 2024 minimaal €320,- per uitvoering exclusief 9% btw, onkosten en maaltijden). We vergoeden reis- en verblijf, regelen en vergoeden (deels) parkeerfaciliteiten en faciliteren overnachtingen indien nodig.
 
Vrijwilligers
Vrijwilligers ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding per dag. We bieden ook stageplaatsen aan studenten van muziekvakopleidingen. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding die gelijk is aan de maximale vrijwilligersvergoeding per maand.
 
Evaluatie en wijzigingen
Ons beleid wordt jaarlijks geëvalueerd met directie en bestuur en zo nodig aangepast om de Fair Practice Code zo zuiver mogelijk te blijven toepassen. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via onze interne en externe kanalen.