Amersfoort World Jazz Festival

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Amersfoort Jazz heeft als doel eerlijke vergoedingen te bieden aan alle medewerkers, directie en individuele artiesten die werkzaam zijn voor het festival. Het bestuur is onbezoldigd, alleen onkosten worden vergoed. We nemen voor ons beloningsbeleid voor het kernteam (medewerkers en directie) de CAO voor Nederlandse Poppodia en -Festivals als uitgangspunt (ingaand op 1 januari 2024). De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van een rekentool (de Digipacct). Vrijwilligers ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding per dag. We bieden ook stageplaatsen aan studenten van muziekvakopleidingen. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding die gelijk is aan de maximale vrijwilligersvergoeding per maand. Bij beloning van artiesten passen wij altijd de Fair Practice Code toe. Met de artiesten, gezelschappen en makers spreekt de organisatie honoraria af conform de Sena gagenorm. Uitvoerende musici ontvangen per 1 januari 2024 minimaal € 320 per uitvoering exclusief btw, onkosten en maaltijden.